10 جولای

برداشتن و بازسازی بافت سینه سرطانی

برداشتن و بازسازی بافت سینه سرطانی

برداشتن و بازسازی بافت سینه سرطانی زمانی انجام می شود که جراح سرطان سینه تشخیص دهد که بیمار قادر به نگه داشتن بافت سینه نمی باشد.

بازسازی پستان زمانی باید انجام شود که به منظور درمان سرطان سینه لازم است که بافت کامل سینه برداشته شود.

برداشتن کامل پستان بعد از عود سرطان سینه انجام می شود که در این صورت فرم ظاهری پستان تغییر خواهد داشت و اثرات روحی و روانی زیادی را به همراه دارد در نتیجه با بازسازی پستان می توانیم سینه ها را به شکل قبلی خود بازگرداند.

برداشتن و بازسازی بافت سینه سرطانی

برداشتن کامل سینه

در برخی از موارد برداشتن کامل پستان یا عمل ماستکتومی با برداشتن غدد لنفاوی انجام می شود تا برای تعیین میزان آلودگی سلول های سرطانی به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده شود و درمان های بعدی مشخص شود.

بعد از برداشتن کامل پستان یک یا دو لوله بعد از عمل جراحي سرطان سينه در زیر پوست سینه کار گذاشته می شود تا ترشحات محل جراحی شده خارج شود.

لوله چند روز باقی می ماند و چنانچه فرد با آن ها ترخیص شود باید در مورد نحوه مراقبت از آن ها از جراح سرطان سینه پرس و جو کند.

به طور معمول بعد از روز پنجم تا دهم که مقدار ترشحات کاهش یافت می توان لوله ها را خارج نمود.

در مواردی ممکن است که فرد دچار عفونت ، خونریزی ، تجمع مایع در محل یا تورم بازو ها و دست شود.

برداشتن و بازسازی بافت سینه سرطانی

 

بازسازي سينه بعد از سرطان

در درمان سرطان تا جایی که می شود سعی بر این است که بافت سینه حفظ گردد اما در برخی موارد لازم است که بافت کامل پستان برداشته شود.

بطور ساده می توان گفت که بازسازی پستان با یک عمل جراحی قابل انجام است که بافت سینه برداشته می شود و سینه بیمار از نظر ظاهری توسط چیزی شبیه پستان اولیه با پروتز جایگزین خواهد شد.

نتیجه نهایی بازسازی سینه به فاکتورهای مختلفی از قبیل نوع ماستکتومی ، طول برش جراحی ، نوع بازسازی ، مهارت جراح سینه و اینکه بازسازی سینه همزمان با برداشتن سینه انجام می شود یا به صورت تاخیری بستگی دارد.

از عوارض بعد از عمل سرطان سينه این است که سینه بازسازی شده از لحاظ عملکرد مانند سینه طبیعی نیست و قادر به تولید شیر نخواهد بود و حس پستان طبیعی را ندارد و در بهترین شرایط سینه از نظر شکل و قوام مانند پستان اولیه خواهد شد.

BCPI درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

درباره نویسنده

BCPI
درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

پاسخ

دو × یک =