24 دسامبر

درمان های جدید سرطان سینه

درمان های جدید سرطان سینه

درمان های جدید سرطان سینه امروزه باعث شده است یک درمان قطعی برای این بیماری داشته باشیم.

البته به مواردی بستگی دارد که در مقالات بعدی توضیح داده می شود.

برای اینکه سرطان سینه را به صورت قطعی درمان کنیم و مانند یک بیماری عادی از آن بگذریم و زندگی نرمالی داشته باشیم بهتر است تحت نظر یک جراح سینه که بتواند بیمار را چکاپ کند قرار گیرد.

امروزه جراحی سینه برخلاف گذشته که کل سینه و زیر بغل را بر می داشتند، برداشتن سینه و زیر بغل جایز نمی باشد.

مگر در موارد خیلی کم که بیمار دیر به جراح مراجعه کند یا پاتولوژی خاصی داشته باشند.

ولی اصولاً با جراحی نگه داشت پستان یا (   Breast Conserving Surgery ) می توان پستان را مانند قبل نگه داشت و درمان کامل سرطان را انجام داد که به آن (  Oncoplastic Surgery   ) گفته می شود یعنی با جراحی زیبایی و سرطان می توان اینکار را انجام داد.

در مواردی که سینه افتاده باشد می توان جراحی زیبایی را با جراحی سرطان ادغام کرد و هم ظاهر سینه بهتر می شود و هم سرطان سینه درمان می گردد.

جراحی زیر بغل در درمان های جدید سرطان سینه

در رابطه با جراحی زیر بغل از قدیم انجام می شد و کل زیر بغل طی جراحی برداشته می شد ولی امروزه با روش های جدیدی که آماده ( Sentinel Node Biopsy   ) یا SLNB که مخفف  (  Sentinel Lift Node Biopsy ) غده نگهبان پزشک با تزریق ماده تکنسیوم در حین عمل چک می شود و غده نگهبان یا غده اولیه که ممکن است درگیر باشد را به آزمایشگاه فرستاده و در صورتی که آزمایشگاه تایید کند این غده درگیر نیست دیگر به زیر بغل دست زده نمی شود و باعث می شود عوارضی همچون ورم دست و مشکلاتی که در دست به وجود می آید به دنبال برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل که قبلاً انجام می شد الان انجام نمی شود.

متاسفانه هنوز جراحان زیادی نیستند ( حدود 30 الی 40 نفر در تهران ) و در ( حدود 10 الی20 نفر در شهرستان ها ) این کار راانجام می دهند ولی هنوز به صورت گسترده انتشار پیدا نکرده است اما در آینده نزدیک فراگیر شده تا هیچ خانومی با سرطان سینه ، زیر بغلش بی مورد جراحی نشود.

مورد دیگری زمانی که سینه نگه داشته می شود بحث رادیوتراپی حین عمل ( Intraoperative Radiotherapy   ) IORT

وقتی سینه نگه داشته می شود اصولاً باید بیمار رادیوتراپی را نیز انجام دهد تا مثل برداشت سینه بیمار بتواند از نظر طول عمر، طول زندگی و کیفیت زندگی برخوردار باشد.

دستگاه جدیدی که امروزه وجود دارد این قابلیت را دارد که به جای 25 جلسه رادیوتراپی 6 ماه بعد از عمل سینه، در حین عمل به مدت 2 الی 3 دقیقه که بیمار بیهوش است رادیوتراپی انجام می شود تا بعد ها نیازی به آن نداشته باشد.

BCPI درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

درباره نویسنده

پاسخ

پانزده + شش =