07 آوریل

متاستاز در سرطان سینه

متاستاز در سرطان سینه

متاستاز در سرطان سینه : متاستاز نوعی روند می باشد که در آن سلول های سرطان بدخيم سينه به سراسر بدن مهاجرت می کنند و در مکان جدید شروع به رشد می نمایند.

انواع انتشار تومور

انتشار محلی تومور

انتشار محلی توده امکان دارد به بافت های زیرین از قبیل دیواره پستان و ساختارهای مرتبط با آن شامل دنده ، پرده جنبی و شبکه عصبی یا بافت های سطحی پوست آسیب وارد کند.

انتشار لنفاوی تومور

این نوع انتشار به گره های لنفاوی زیر بغل، بالای ترقوه، پستانی داخلی یا طرف مقابل صورت گرفته و آسیب وارد می کند.

انتشار از طریق گردش خون

سلول های سرطانی می تواند از طریق خون به اعضای دیگر بدن نیز انتشار یابند.

متاستاز در سرطان سینه

انواع متاستاز

 • متاستاز سرطان سينه به ریه
 • متاستاز سرطان سينه به استخوان
 • متاستاز سرطان سينه به کبد
 • متاستاز سرطان سينه به مغز
 • متاستاز سرطان سينه به داخل حفره شکمی
 • متاستاز سرطان سينه به لگن
 • متاستاز سرطان سينه به تخمدان ها و غدد فوق کلیوی
 • متاستاز به كبد

به طور خلاصه می توان گفت که متاستاز از طریق خون را انتشار به برخی اعضای بدن مخصوصا استخوان، کبد ، ریه، پوست و سیتم اعصاب مرکزی را پیدا خواهد کرد.

نوع دیگر شایع متاستاز انتشار سلول های سرطان زا به داخل حفره شکمی، لگن و تخمدان ها و غدد فوق کلیوی می باشد.

فرآیند متاستاز

 1. جداشدن سلولهای تومور از یکدیگر
 2. تخریب شدن بستر خارجی سلولی
 3. مهاجرت سلول های تومور
 4. انتشار رگی و لانه کردن سلولهای تومور در محل جدید

نکاتی در مورد متاستاز

 • به طور کلی متاستاز گره های لنفاوی زیر بغل با اندازه تومور اولیه رابطه نزدیکی دارند.
 • متاستاز می تواند از طریق گردش خون بدون در گیری غدد لنفاوی نیز اتفاق بیافتد
 • در گیری گره های پستانی داخلی از نشان ه های اولیه گسترش تومورهایی است که در بافت های میانی پستان قرار گرفته اند.
 • گسترش خونی یا هماتوزنی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد چرا که احتمال فوت بیمار بر اثر متاستاز اندام های دیگر بیشتر از سرطان کنترل نشده محلی می باشد.
 • یکی از علائم بالینی وخیم متاستاز در گیری گره های لنفاوی بالای ترقوه می باشد.

پیشگیری از متاستاز در سرطان سینه

برای پیشگیری بیماری فرد باید در اسرع وقت برای درمان مراجعه نماید.

به این خاطر که هرچه تومور سرطانی مدت طولانی تری در بدن باشد و درمان نشود فرصت بیشتری برای منتشر شدن در بدن پیدا خواهد کرد و احتمال عود بیماری سرطان سینه افزایش می یابد.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

درباره نویسنده

BCPI
درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

پاسخ

یک × سه =