28 فوریه

سرطان سینه 1

سرطان سینه سرطان سینه رشد بدخیم سلول های سرطانی در بافت پستان می باشد که از یکی از بیماری های شایع در زنان به شمار می آید اما در مردان نیز دیده می شود . در این بیماری سلول ها به صورت کنترل نشده رشد می کنند. انواع سرطان سینه : سرطان مجرایی : حدودا […]

read more »