14 مه

عفونت پستان در دوران شیر دهی

عفونت پستان در دوران شیر دهی به طور کلی عفونت های پستان به دو قسم اصلی است : عفونت پستان در دوران شیر دهی و عفونت پستان در دوران غیرشیردهی عفونت پستان امکان دارد ناشی از یک بیماری عمومی در بدن باشد یا محدود به خود پستان باشد . عفونت پستان در دوران شیردهی : عفونت […]

read more »