17 مارس

درمان سرطان سینه با پرتو درمانی

درمان سرطان سینه با پرتو درمانی

درمان سرطان سینه با پرتو درمانی : پرتو درمانی یا رادیوتراپی از روش های درمان سرطان پستان می باشد که در آن برای درمان سرطان سینه با استفاده از اشعه ایکس از مناطقی از قبیل قفسه پستان یا استخوان عکس برداری به عمل می آید.

برای از بین بردن سلول های سرطانی و مشکوک از پرتو درمانی با انواع اشعه های پر قدرت استفاده خواهد شد.

عملکرد درمان سرطان سینه با پرتو درمانی

حین پرتو درمانی به طور همزمان به سلول های سالم و سرطانی سینه اشعه تابیده خواهد شد. سلول های سالم توانایی بیشتری برای بهبودی سریع خواهند داشت.

سلول های سرطانی حساسیت بیشتری به این پرتو نشان خواهند داد و به طور کامل تحت تاثیر اثرات تخریبی پرتو درمانی قرار خواهند گرفت و از بین خواهند رفت.

عوارض پرتو درماني

از جمله عوارض پوستی رادیوتراپی التهاب ، قرمزی قسمتی است که اشعه به آن تابانده می شود.

درد داشتن در قسمت های تحت درمان یکی دیگر از عارضه ها می باشد و باید متذکر شد که تمامی عارضه ها موقتی و گذرا و قابل کنترل می باشند.

درمان سرطان سینه با پرتو درمانی

موارد کاربرد پرتو درمانی

هدف کلی از انجام پرتو درمانی از بین بردن سلول های سرطانی سینه است که امکان دارد بعد از جراحی سینه در پستان باقی مانده باشد.

ممکن است جراحی سینه با حفظ پستان و برداشتن تومور در قسمتی از سینه انجام گیرد، بعد از جراحی سینه ، پرتو درمانی به منظور حاصل نمودن اطمینان از کشته شدن سلول های سرطانی انجام می شود.

مورد دیگر که ممکن است در برخی موارد انجام شود این است که جراح سینه بعد از برداشتن کامل پستان یا ماستکتومی پرتو درمانی را توصیه می نماید.

فرق پرتودرمانی با شیمی درمانی

شیمی درمانی روشی است که با داروهای خوراکی و تزریقی به درمان سرطان می پردازد در حالی که پرتو درمانی از طریق تاباندن اشعه x انجام خواهد شد.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

درباره نویسنده

BCPI
درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

پاسخ

بیست + هشت =