درمان سرطان سینه در کرمان

روش درمان سرطان سینه بسته به مرحله بیماری انتخاب می گردد. ( درمان سرطان سینه در کرمان )

روش های درمان سرطان سینه :

  • جراحی
  • رادیوتراپی
  • هورمون درمانی
  • شیمی درمانی

برای درمان سرطان سینه ( درمان سرطان سینه در کرمان ) در مواردی از روش های مختلف به طور همزمان استفاده می شود.

به عنوان نمونه پس از این که بیمار جراحی سرطان سینه انجام داد، به منظور ادامه درمان رادیوتراپیی انجام خواهد داد..

انواع جراحی در سرطان سینه :

جراحی در درمان سرطان سینه به دو قسم است :

  • جراحی با برداشت کل پستان :

در بیمارانی که نتوانیم  بافت سینه را حفظ کنیم ، یا بیمار نخواهد که بافت سینه حفظ شود، در حین جراحی کل بافت سینه برداشته می شود.

در بیمارانی که کل سینه در جراحی برداشته شده باشد، در صورت تمایل، بعد از تایید جراح سینه ، عمل بازسازی سینه را انجام دهد.

در جراحی برداشتن سینه ، گاهی ممکن است نوک و هاله دور پستان نیز برداشته شود. در این موارد نیز امکان بازسازی وجود دارد .

با این حال لازم است بدانید که سینه بازسازی شده، دارای پوست کرختی است و از سویی دیگر در موقع لمس حس سینه واقعی را نخواهد داشت و درمقابل تحریکات نیز پاسخی نخواهد داد.

  • جراحی با حفظ پستان :

در بیمارانی که توده تنها بخشی کوچک از سینه را درگیر کرده باشد، می توان با برداشتن تومور و حاشیه ی سالمی از بافت سینه تا حد امکان بافت سالم سینه را حفظ نمود.

هورمون درمانی :

هورمون تراپی  در بیمارانی که تنها قسمت سینه در گیر سرطان شده باشد، درمان مناسبی است.

در مواردی که سرطان پیشرفت کرده باشد و اندام های دیگر را درگیر کرده باشد، پس جراحی سینه ، از هورمون درمانی و شیمی درمانی به عنوان درمان های مکمل استفاده می کنیم.

در این روش با توجه به اینکه ، سلول های سرطانی برای رشد به هورمون های زنانه ( پروژسترون و استروژن ) احتیاج دارند ، با استفاده از برخی دارو های شیمیایی از اثر این هورمون ها کاسته خواهد شد.

رادیوتراپی :

در رادیو تراپی از انواع پر قدرت اشعه هایی مانند اشعه ایکس به منظور از بین رفتن سلول های سرطانی استفاده می شود.

در این روش، اشعه به طور همزمان به سلول های سالم و سرطانی تابانده می شود، اما سلول های سالم توان دارند تا بهبود یابند و سلول های سرطانی به این پرتو ها حساسیت نشان داده و از بین خواهند رفت.

هدف اصلی پرتودرمانی از بین بردن سلول های سرطانی می باشد که ممکن است در حین جراحی از بین نرفته باشد.

پرتودرمانی معمولاً بعد از عمل های جراحی با حفظ پستان انجام می شود.

شیمی درمانی :

شیمی درمانی از روش های مکمل درمان در سرطان سینه به کار می رود.

در واقع به درمان هایی که در آن به کمک دارو های خوراکی و تزریقی جلوی پیشرفت بیماری گرفته می شود، شیمی درمانی گفته می شود.

 

لطفا صبر کنید

 

 درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )