19 جولای

درمان سرطان پستان

درمان سرطان پستان

سرطان سینه شایعترین نوع سرطان در بانوان است، بانوان باید در مورد سرطان پستان آگاهی کامل داشته باشند و تا قبل از پیشرفت برای درمان سرطان پستان آن اقدام کنند.

معمولا سرطان پستان در مراحل اولیه هیچگونه نشانه ای ندارد. چنانچه سرطان سینه در مراحل اول تشخیص داده شود درمان سرطان پستان آسان تر انجام می گیرد.

مراحل سرطان پستان

سلول های سرطانی غیرتهاجمی هستند اما باید گفت ریسک بلند مدت برای تبدیل به تهاجمی شدن وجود خواهد داشت و اندازه تومور اولیه خیلی کوچک و کمتر از یک سانتی متر است.

عرض تومورها حدود 2 سانتی متر شده و به خارج از بافت پستان و غدد لنفاوی زیر بغل گسترش پیدا نکرده اند.

تومور های سرطانی دو دسته هستند دسته اول به گره های لنفاوی زیر بازو گسترش یافته و حدود 2 سانتی متر هستند.

دسته دیگر تومورهای 5 سانتی متری که به گره های لنفاوی گسترش نیافته اند.

سپس اندازه تومور بیش از 5 سانتی متر خواهد شد و میزان گسترش آن به گره های لنفاوی و سایر بافت های اطراف افزایش یافته است.

در این مرحله تومور سرطانی به سایر قسمت های بدن گسترش یافته است و به آن سرطان متاستاز گفته می شود.

با بالا رفتن مراحل بیماری خطر بیماری نیز افزایش می یابد و در نتیجه شانس زنده ماندن بیمار کاهش خواهد یافت.

درمان سرطان پستان

 

درمان سرطان پستان

با پیشرفت علم و با توجه به نوع سرطان سینه و اینکه تا چه مرحله ای پیشرفت کرده است درمان های مختلفی وجود دارد.

امروزه بررسی و تحقیقات زیادی صورت می گیرد تا در آینده ای نزدیک بتوان از بروز سرطان سینه جلوگیری نمود.

جراحی با حفظ پستان

هنگامی که تومور سرطان سینه کوچک و محدود به قسمتی از سینه است می توان تومور سرطانی را با حفظ پستان برداشت.

برداشتن کامل پستان

برداشتن کامل پستان یا ماستکتومی در مواردی که نتوان پستان را نگه داشت و درمان های دیگر قابل انجام نباشد صورت خواهد گرفت.

درمان های تکمیلی سرطان سینه

شيمي درماني در سرطان سينه

دارو درمانی به عنوان یک درمان تکمیلی برای سرطان سینه انجام می شود.

پرتو درمانی در سرطان سینه

پرتو درمانی با تابش اشعه قسمت درگیر بافت سرطان سینه را برداشته اند انجام می شود.

هورمون درمانی در سرطان سینه

افرادی که سرطان سینه محدود به ناحیه پستان آن ها است به هورمون درمانی پاسخ مثبت می دهند .

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

درباره نویسنده

پاسخ

19 − نه =