01 آوریل

نمونه برداری سینه

نمونه برداری سینه

نمونه برداری سینه زمانی انجام می شود که نتیجه معاینات و تصویر برداری های پستان غیر طبیعی باشد.

نمونه برداری سینه به منظور ارسال به آزمایشگاه برای بررسی های میکروسکوپی سلول های سرطانی برای تشخیص سرطان پستان انجام می شود.

نمونه برداری سینه

روش های نمونه برداری

نمونه برداری با سوزن باریک یا آسپیراسیون سلولی FNA

در قدم اول برای تشخیص توده پستانی پزشک سوزن کوچکی مانند سوزن سرنگ معمولی وارد توده می کند و تعدادی از سلول را با مکش بر می دارد.

در صورتی که مایع خارج شده خونی نباشد تشخیص کیست پستان داده می شود و لازم به آزمایش تکمیلی نیست.

اگر مایع خارج شده خونی باشد مایع برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه فرستاده می شود.

نمونه برداری بافتی از طریق سوزن

این روش مشابه روش قبلی است اما قطر سوزن بیشتر است و بافت بیشتری از توده پستان برداشته می شود و از سوزن های مخصوص که ضخیم تر هستند و برای برداشتن نمونه از توده پستان مورد استفاده قرار می گیرند.

در این روش ستون باریکی از نسج پستان خارج می شود و به آزمایشگاه فرستاده می شود.

امروزه این روش را می توان جایگزین نمونه برداری از طریق جراحی نمود.

از عوارض بيوپسي سينه خونریزی و درد است.

نمونه برداری به روش جراحی

در این روش برای تشخیص توده بخشی از توده یا در برخی موارد تمامی آن با ایجاد برش کوچکی بر روی پستان برداشته می شود.

نوع تکه برداری از پستان بر اساس شرایط توده، شرایط بیمار، شک بالینی پزشک انتخاب می گردد که در تمام روش های فوق نسج برداشته شده به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال می گردد.

مراحل تشخیص

پزشک متخصص آسیب شناسی یا پاتولوژیست بافت خارج شده را زیر میکروسکوپ قرار داده و بررسی می کند و گزارشی راجع به یافته های خود اعلام خواهد کرد.

جزیئات بررسی در مورد ظاهر تومور و نوع سرطان پستان خواهد بود داشتن این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد روش درمان مفید و ضروری می باشد.

در روش عادی نمونه برداری که نمونه در فرمالین آماده شده است پاسخ بررسی ها طی یک هفته اعلام می شود.

روش دیگر تکنیک انجماد است که تشخیص سرطان سینه در چند دقیقه قابل انجام است البته این روش محدودیت های خاص خود را دارد.

در روش انجماد امکان بررسی تمام خصوصیات بافت شناسی تومور مقدور نمی باشد و در مواردی امکان تشخیص اشتباه نیز وجود دارد.

استفاده از این روش در تشخیص توده های کوچک کمتر از یک سانتی متر غیر ممکن است.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

درباره نویسنده

BCPI
درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

پاسخ

دو × چهار =