بهترین زمان بازسازی سینه

بهترین زمان بازسازی سینه بر حسب نوع بیماری و شرایط بیمار توسط جراح سینه معین می شود.

هنگامی که انجام جراحی محافظه کارانه وجود نداشته باشد و احتیاج به برداشتن پستان به طور کامل باشد اولین اولویت جراح سینه این است که بازسازي سينه بعد از سرطان را همزمان با جراحی سینه انجام دهد.

مزیت بازسازی سینه همزمان با عمل ماستکتومی این است که زمانی که بیمار به هوش می آید سینه ها ترمیم شده و مانند شکل طبیعی خود خواهند بود و بیمار از اینکه جای سینه ها خالی شده است حتی به مدت کوتاه حس بدی نخواهد داشت.

قابل ذکر است در برخی موارد برای تکمیل دوره درمان باید بازسازی سینه را به تاخیر بیندازیم.

بازسازی سینه

بهترین نوع جراحی سینه ، بازسازی سینه با پروتز سینه است و اگر احتیاج به درمان تکمیلی با پرتو درمانی برای درمان سرطان پستان باشد توصیه می شود بازسازی با تاخیر انجام شود.

وضعیت پوست پستان خیلی مهم است اگر لبه های پوست خونرسانی خوبی نداشته باشد لازم است که بازسازی پستان به تاخیر افتد و دلیل آن این است که ترمیم زخم خوب انجام نخواهد شد و پوست سینه دچار سیاه شدن می گردد.

در نتیجه پوست باید فرصت کافی داشته باشد تا قبل از بازسازی سینه خود را ترمیم کند.

این اختلال در مواردی ایجاد می شود که بیمار از سیگار استفاده می کند یا مبتلا به بیماری دیابت یا بیماری های دیگری از قبیل لوپوس باشد.

بهترین زمان بازسازی سینه

 

نکاتی در مورد بهترین زمان بازسازی سینه

  • برای کاهش احتمالی عوارض بعد از عمل سرطان سينه باید به بهترین جراح سینه مراجعه نمایید.
  • افرادی که تمایل به بازسازی سینه بعد از برداشتن سینه دارید باید با جراح سینه خود مشورت نمایید، قابل ذکر است که اگر بازسازی پستان همزمان با برداشتن سینه انجام نشود در هر زمانی بعد از درمان سرطان سینه قابل انجام است و نتایج مطلوب و موفقیت آمیزی نیز خواهد داشت.
  • به طور کلی بازسازی پستان بعد از 6 الی 12 ماه بعد از درمان های تکمیلی سرطان سینه از قبیل پرتو درمانی و شیمی درمانی انجام خواهد شد.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )