بازسازی نوک پستان

بازسازی نوک پستان چند ماه بعد از بازسازی اولیه سینه انجام می شود تا پستان ترمیم شده فرصت داشته باشد که شکل نهایی خود را پیدا کند.

روش های بازسازی نوک پستان

  • پوست قسمت دیگری از بدن
  • قسمتی از نوک پستان سمت مقابل
  • از نوع خارجی و مصنوعی

نکته قابل ذکر این است که اغلب بیماران تمایلی به انجام روش های فوق ندارند به این خاطر که هدف آن ها بازسازی کلی پستان است تا مجبور به استفاده از پروتز های خارجی یا وسایل دیگر برای پر کردن فضای خالی سینه خود نباشند.

عوارض بازسازی پستان

ترس از عود مجدد سرطان پستان بعد از درمان سرطان سینه از موضوعات مهمی که ذهن اغلب بیماران را به خود مشغول کرده است.

باید گفت که بازسازی پستان بعد از درمان قطعی سرطان پستان انجام می شود و با اطمینان می توان گفت که بازسازی سینه موجب عود مجدد سرطان سینه و سرعت بخشیدن به عود بیماری نمی گردد.

مورد دیگر این است که بازسازی سینه با تداخلی با پیگیری بیمار و تشخیص به موقع عود بیماری تداخلی دارد، باید گفت در حال حاضر با کمک تکنیک های جدید تشخیص سرطان سینه نگرانی ها برطرف شده است.

بازسازی نوک پستان

روش های بازسازی پستان

همانطور که در مقاله های قبلی گفته شد بازسازی پستان را می توان با استفاده از بافت بدن خود فرد یا استفاده از متسع کننده و قرار دادن پروتز سینه یا استفاده از بافت بدن همراه پروتز سینه انجام داد.

پروتز های پستان که داخل لباس گذاشته می شود از روش های دیگری است که بلافاصله بعد از برداشتن پستان اغلب بانوان از می توانند از ان استفاده کنند تا زخم ها کامل بهبود یابد و از پروتز های دائمی استفاده نمایند.

این نوع پروتز هایی که بلافاصله بعد از عمل ماستکتومی استفاده می شود باید سبک باشد و محل عمل جراحی سینه را تحت فشار قرار ندهد.

جنس آن ها به طور معمول از فوم است و لایه خارجی آن پلاستیک است.

این نوع از پروتز های سینه موقتی باید به نحوی طراحی شده باشند که وزنشان به اندازه پستان طبیعی باشد و هنگام استفاده یک طرف بدنتاین سنگین تر نباشد و دچار درد شانه و پشت نشوید.

بعد از چندیدن هفته می توانید نوع دیگری از پروتز سینه موقتی را در زیر لباس زیر خود بگذارید که در ابتدا ممکن است به نظرتان سرد بیاید و بتدریج با دمای بدن هماهنگ می شود.

لباس های خاصی هم برای نگهداشتن پروتز سینه های موقتی وجود دارد که پروتز سینه داخل آن قرار داده می شود و جابه جا نمی شود.

پروتز های سینه موقتی باید قابلیت حرکت کردن نداشته باشند و دچار تحریک پوست سینه نشود و بهترین نوع پروتز های خارج از بدن نوعی است که وجود آن را احساس نکنید.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )