درمان سرطان سینه در یزد

روش درمان سرطان سینه بسته به مرحله بیماری انتخاب می گردد. ( درمان سرطان سینه در یزد )

روش های درمان سرطان سینه :

  • جراحی
  • رادیوتراپی
  • هورمون درمانی
  • شیمی درمانی

درمان سرطان سینه در یزد

برای درمان سرطان سینه ( درمان سرطان سینه در یزد ) در مواردی از روش های مختلف به طور همزمان استفاده می شود.

برای مثال بعد از این که فرد تحت جراحی سرطان سینه قرار گرفت، برای ادامه درمان پرتودرمانی انجام خواهد شد.

انواع جراحی در سرطان سینه :

جراحی در درمان سرطان سینه به دو نوع تقسیم می شود :

  • جراحی با حفظ پستان :

در مواردی که توده تنها بخش کوچکی از پستان را درگیر کرده باشد، می توان با برداشتن توده و حاشیه ای سالم از بافت سینه تا حد امکان بافت سالم سینه را حفظ کرد.

  • جراحی با برداشت کل پستان :

در مواردی که امکان حفظ سینه نباشد ، یا بیمار تمایلی به نگه داشت سینه نداشته باشد انجام می شود.

زمانی که کل سینه برداشته می شود، بیمار می تواند پس از تایید جراح سینه ، عمل بازسازی سینه را انجام دهد.

در جراحی برداشتن سینه ، گاهی ممکن است نوک و هاله دور پستان نیز برداشته شود. در این موارد نیز امکان بازسازی وجود دارد . با این حال لازم است بدانید که سینه ای که ساخته می شود، پوست آن کرخت است و از طرفی حس سینه واقعی را ندارد و درمقابل تحریکات نیز پاسخی نخواهد داد.

رادیوتراپی :

در رادیو تراپی از انواع پر قدرت اشعه هایی مانند اشعه ایکس به منظور از بین رفتن سلول های سرطانی استفاده می شود.

در این روش، اشعه به طور همزمان به سلول های سالم و سرطانی تابانده می شود، اما سلول های سالم توان دارند تا بهبود یابند و سلول های سرطانی به این پرتو ها حساسیت نشان داده و از بین خواهند رفت.

هدف اصلی پرتودرمانی از بین بردن سلول های سرطانی می باشد که ممکن است در حین جراحی از بین نرفته باشد.

پرتودرمانی معمولاً بعد از عمل های جراحی با حفظ پستان انجام می شود.

هورمون درمانی :

هورمون تراپی  در بیمار هایی که تنها ناحیه سینه شان در گیر سرطان شده باشد، درمان مناسبی است.

در مواردی که سرطان گسترده شده باشد، پس جراحی سینه ، از هورمون درمانی و شیمی درمانی به عنوان درمان های مکمل استفاده می کنیم.

در این روش با توجه به اینکه ، سلول های سرطانی برای رشد به هورمون های زنانه ( پروژسترون و استروژن ) احتیاج دارند ، با استفاده از برخی دارو های شیمیایی از اثر این هورمون ها کاسته خواهد شد.

شیمی درمانی :

شیمی درمانی از روش های مکمل درمان در سرطان سینه به کار می رود.

در واقع به درمان هایی که در آن به کمک دارو های خوراکی و تزریقی جلوی پیشرفت بیماری گرفته می شود، شیمی درمانی گفته می شود.

لطفا صبر کنید

 

 درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )