روش های بازسازی سینه

روش های بازسازی سینه مختلف است که جراح سینه بسته به نوع عمل ماستکتومی و شرایط فیزیکی بدن فرد روش خاصی را برای بازسازی سینه انتخاب می نماید.

روش های بازسازی سینه شامل

بازسازی سینه با بافت بدن خود فرد ( فلاپ شکمی )

این روش از بازسازی سینه برای افرادی مناسب است که شکم افتاده یا چاقی دارند به این صورت که برای بازسازی پستان پوست و چربی زیر ناف همراه قسمتی از عضله مستقیم شکم به قفسه سینه انتقال می یابد.

مزیت این روش این است که از مواد مصنوعی برای بازسازی پستان استفاده نمی شود و چون از بافت طبیعی خود بدن است مانند پستان نرم و طبیعی است اما دارای حسی نیست.

تنها عیب این روش این است که عضلات جداره شکم ضعیف می شود و احتمال ایجاد فتق شکمی وجود خواهد داشت.

قابل ذکر است که که این عمل جراحی سینه نوعی جراحی سینه بزرگ و وسیعی است و ممکن است که قسمتی از بافت جوش نخورد و سیاه شود.

روش های بازسازی سینه

 

بازسازی سینه با متسع کننده و استفاده از پروتز سینه

این نوع عمل درمان سرطان سینه در دو مرحله قابل انجام است.

مرحله اول بعد از برداشتن کامل پستان یک متسع کننده بافتی زیر عضله قفسه سینه قرار داده می شود که ابتدا خالی است و بعد از جوش خوردن زخم جراح سینه مقداری از سرم را از طریق دریچه ای که روی آن وجود دارد به داخل آن تزریق می کند.

متسع کننده به تدریج بزرگ خواهد شد و وقتی که به میزان لازم رسید و پوست جای کافی برای گذاشتن پروتز سينه بعد از سرطان سینه پیدا کرد متسع کننده خارج می گردد.

مزیت این روش از بازسازی پستان این است که نواحی دیگر بدن دستکاری نخواهند شد و این روش مناسب افرادی است که سینه بزرگی نداشته باشند.

بازسازی سینه با بافت بدن همراه با پروتز سینه

بازسازي سينه بعد از سرطان سینه در این روش با برداشتن قسمتی از عضله و پوست پشت تنه انجام می شود، کمبود پوست پستان با این روش جبران می شود و چون حجم عضله و پوست پشت کم است به طور معمول پروتز سینه هم گذاشته می شود تا سینه حجم مناسبی پیدا کند.

مزیت این روش این است که برداشتن عضله پشت مشکلی را ایجاد نخواهد کرد و قابل ذکر است که مناسب افرادی که سینه بزرگی دارند نمی باشد.

قابل ذکر است که در تمامی روش های بازسازی پستان گاهی احتیاج است که سینه مقابل نیز طی جراحی سینه اصلاح شود تا از نظر اندازه و میزان افتادگی هر دو پستان هماهنگ باشند.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )