عفونت پستان در دوران غیر شیردهی

عفونت پستان در دوران غیر شیردهی در مقایسه عفونت های دوران شیردهی ، تنوع میکروبی بیشتری دارد و در سنین بالاتری رخ می دهد .

عفونت پستان در دوران غیر شیردهی می توان به دو دسته ی اصلی عفونت بخش مرکزی و هاله ی پستان و عفونت بخش محیطی پستان تقسیم نمود .

عفونت پستان در دوران غیر شیردهی

عفونت های قسمت مرکزی پستان

این نوع عفونت مربوط به مجاری شیری در زیر هاله پستان و در سنین 15 تا 45 سال اتفاق می افتد و معمولاً حاوی چند نوع میکروب باهم است . کشیدن سیگار در این نوع عفونت بسیار اثر گذار است .

التهاب اطراف هاله پستان با یا بدون توده التهابی و یا آبسه ، از تظاهرات این نوع عفونت است .

درد قسمت مرکزی پستان و تو کشیدگی پستان نیز ممکن است دیده شود . درمان آن نیز با مصرف آنتی بیوتیک آغاز می شود و در صورتی که آبسه ایجاد شود ، تخلیه آبسه به وسیله ی جراحی انجام می شود .

اگر توده التهابی بعد از درمان از بین نرود ، بررسی توده از نظر  وجود سرطان سینه لازم است ، که البته شایع نیست .

در برخی موارد ممکن است یک مسیر ارتباطی بین بین پوست پستان در اطراف هاله و یک مجرای شیری بزرگ ، برقرار شود ، که فیستول نامیده می شود . در پی شکافتن آبسه ی غیر شیردهی ، یا ترشح خود به خودی از یک توده التهابی ، در اطراف هاله و یا نمونه برداری از توده التهابی ممکن است فیستول ایجاد بشود .

برای درمان فیستول ، برداشتن مجرای آسیب دیده و مصرف آنتی بیوتیک صورت می گیرد .  عود بعد از جراحی شایع است و به منظور کاهش میزان عود ، توصیه می شود تا برای جراحی ، به مراکز تخصصی پستان مراجعه کنید .

اگر برای درمان سرطان سینه زود اقدام کنید نتایج مطلوب تر و طول عمر بیشتری خواهید داشت.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )