راه های تشخیص و درمان سرطان سینه

راه های تشخیص و درمان سرطان سینه امروزه نسبت به گذشته پیشرفت داشته و نحوه پیشرفت و انتشار سرطان سینه مشخص شده است به همین خاطر امید زیادی برای جلوگیری از پیشرفت و گسترش سرطان پستان وجود دارد.

امروزه در آزمتیشگاه عامل رشد سرطان سینه و علت سرطان سينه بدخيم و سرطان سينه خوش خيم مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد تا در آینده ای خیلی نزدیک از بروز و گسترش بیشتر آن جلوگیری نماید.

راه های تشخیص و درمان سرطان سینه

 

راه های تشخیص و درمان سرطان سینه

آزمایشات ژنتیکی

آزمایشات ژنتیکی دو ژن را که مسئول بروز سرطان سینه می شوند شناسایی نموده و افرادی که مستعد این بیماری هستند را با غربالگری تحت نظر قرار می دهد.

بیوپسی سینه

برداشتن یک غده آشکار از غده لنفاوی زیر بغل بهتر از تخلیه کامل غدد لنفاوی است چون برداشتن کامل غدد لنفاوی باعث افزایش احتمال لنف ادم خواهد شد.

تارگت درمانی

تارگت درمانی برای تکمیل دوره درمان سرطان سينه بدخيم   و برای بیمارانی که مبتلا به سرطان سینه مهاجم و غیر قابل کنترل هستند انجام می شود تا باعث افزایش طول عمر فرد شوند.

اشعه درمانی

اشعه درمانی روشی موثر و کوتاه مدت و کم عارضه برای درمان می باشد.

شیمی درمانی

امروزه برای انجام شیمی درمانی با تحقیقات داروهایی که عارضه کمتری دارند را برای فرد تجویز می نمایند.

لیزر

استفاده از لیزر برای برداشتن کانون های منفرد سرطانی مخصوصا متاستازهای محدود مورد استفاده قرار می گیرد که در مرحله تحقیقات قرار دارد برای تایید شدن.

هورمون درمانی

هورمون درمانی برای کنترل هورمون استروژن که مسئولیت تشدید و عود بیماری سرطان سینه را برعهده دارد.

تحقیقات کلینیکی زیادی انجام گرفته و در حال انجام است تا داروهای موثر تری و در عین حال کم عارضه تر و با طول درمان کمتری جهت شیمی درمانی تجویز شود.

آيا سرطان سينه درمان دارد؟

بله امروزه با پیشرفت علم و با توجه به نوع سرطان سینه و اینکه تا چه مرحله ای پیشرفت کرده است درمان های مختلفی به کار برده می شود.

با انجام درمان های تکمیلی می توان از پیشرفت بیماری سرطان پستان جلوگیری نمود و سرطان پستان را به طور کامل برطرف نمود.

امروزه بررسی و تحقیقات زیادی صورت می گیرد تا در آینده ای نزدیک بتوان از بروز سرطان سینه جلوگیری نمود.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )