هورمون درمانی در سرطان سینه

هورمون درمانی در سرطان سینه : هورمون ها نوعی ترکیبات شیمیایی طبیعی است که داخل بدن فرد تولید می شود و وظیفه آن ها تنظیم کردن فعالیت برخی اعضای بدن و ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی در بدن است.

عوامل تحت تاثیر هورمن های بدن

  • تنظیم قند خون
  • رشد استخوان ها
  • تولید و ترشح شیر از پستان ها
  • دوران عادت ماهانه

تاثیر هورمون ها در سرطان پستان چیست ؟

سلول های سرطانی در نوع های خاصی از سرطان سینه برای رشد و نمو به هورمون های زنانه از قبیل استروژن و پروژسترون نیاز دارند.

برای جلوگیری و کاهش تاثیر آن می توان از برخی داروهای شیمیایی استفاده کرد تا رشد سلول های سرطانی کاهش یابد یا متوقف شود.

هورمون درمانی در سرطان سینه چیست ؟

چنانچه سلول های سرطانی به استروژن و پروژسترون حساس باشند اتصال هورمون ها به سطح سلول های سرطانی موجب رشد آن ها خواهد شد.

اتصال ها در محل خاصی به نام گیرنده ها خواهد بود.

ترکیبات دارویی خاص که شبیه به استروژن و پروژسترون هستند وجود دارند که می توانند مانند آن ها به محل گیرنده ها متصل شوند، اما نمی توانند همان کار را بعد از متصل شدن انجام دهند.

اتصال این ترکیبات به گیرنده ها موجب توقف رشد سلول های سرطانی می گردد و با اشغال محل گیرنده ها دیگر جایی برای اتصال استروژن و پروژسترون ها باقی نمی گذارد و سلول های سرطانی نمی توانند رشد کنند.

مثالی که می توان ذکر کرد این است که زمانی که ما دو کلید یک شکل داشته باشیم و فقط یکی از آن ها قادر به باز کردن در باشد و دیگری قفل را اشغال می کند ولی قادر به باز کردن نمی باشد.

هورمون درمانی در سرطان سینه

 

هورمون درمانی در سرطان سینه برای چه افرادی انجام می شود ؟

بانوانی که سرطان پستان در آن ها محدود به ناحیه پستان آن ها می باشد به هورمون درمانی پاسخ خوبی خواهند داد.

افرادی که دارای سرطان پستان منتشر هستند درمان سرطان سینه کمی مشکل خواهد بود و علم قادر به تشخیص این نخواهد بود که بیماری احتمال انتشار دارد یا فقط محدود به ناحیه پستان خواهد بود.

به همین منظور بیشتر پزشکان ترجیح می دهند از درمان های مکمل مانند شیمی درمانی و هورمون درمانی استفاده کنند برای بیمارانی که احتمال گسترش بیماری در آن ها وجود دارد.

در مراحل ابتدایی سرطان سینه اغلب پزشکان هورمون درمانی را انجام نمی دهند.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )