22 فوریه

بازسازی پستان

بازسازی پستان

بازسازی پستان زمانی باید انجام شود که به منظور درمان سرطان سینه لازم است که بافت کامل سینه برداشته شود.

در درمان سرطان پستان تا جایی که می شود سعی بر این است که بافت سینه حفظ شود اما در برخی موارد لازم است که بافت کامل پستان برداشته شود.

برداشتن کامل پستان بعد از بروز عود سرطان سینه انجام می شود که در این صورت فرم ظاهری پستان تغییرات عمده ای خواهد داشت که اثرات روحی و روانی زیادی را به همراه دارد در نتیجه با بازسازی پستان می توانیم سینه ها را به شکل قبلی خود بازگردانیم.

ممکن است سوالاتی در ذهن بیشتر بیماران ایجاد شود که بازسازی سینه به چه معناست ؟

چگونه می توان عضو پیچیده ای مثل پستان را دوباره ایجاد نمود ؟

بطور ساده می توان گفت که بازسازی پستان با یک عمل جراحی قابل انجام است که بافت سینه برداشته می شود و سینه بیمار از نظر ظاهری توسط چیزی شبیه پستان اولیه جایگزین خواهد شد.

بازسازی پستان

نتیجه عمل بازسازی پستان

نتیجه نهایی بازسازی سینه به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. فاکتوره ها شامل :

  • نوع ماستکتومی
  • طول برش جراحی
  • نوع بازسازی
  • مهارت جراح سینه
  • و اینکه بازسازی سینه همزمان با برداشتن سینه انجام می شود یا به صورت تاخیری

آیا بازسازی پستان می تواند پستانی با همان مشخصات قبلی ایجاد نماید ؟

سینه بازسازی شده از لحاظ عملکرد مانند سینه طبیعی نخواهد بود و قادر به تولید شیر نخواهد بود و حس پستان طبیعی را ندارد و پوست آن کرخت و بی حس است.

در بهترین شرایط پستان از نظر شکل و قوام مانند پستان اولیه خواهد شد.

اغلب موارد در عمل ماستکتومی نوک و هاله پستان نیز برداشته خواهد شد. امکان بازسازی نوک و هاله پستان نیز وجود دارد اما حس نوک سینه بازسازی شده مثل حس پستان طبیعی نیست و به تحریکات هم پاسخ نخواهد دارد.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

درباره نویسنده

BCPI
درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )

پاسخ

3 × 3 =