برداشتن کامل پستان

برداشتن کامل پستان یا ماستکتومی به منظور درمان سرطان سینه در موردی انجام می شود که درمان با حفظ پستان قابل انجام نباشد و فرد تمایلی به نگهداشتن پستان نداشته باشد.

برداشتن کامل پستان چگونه انجام می شود ؟

برداشتن کامل پستان تحت بیهوشی عمومی انجام می شود و در بیمارستان و طی 2 الی 3 ساعت به طول خواهد انجامید.

در گذشته حین برداشتن سینه قسمتی از عضله سینه نیز برداشته می شد و تصور اشتباهی بوده که برداشتن وسیع تر درمان موفق تری خواهد بود و طبق تحقیقات هیچ سودی ندارد و عضلات باید حفظ شوند.

در برخی از موارد برداشتن کامل پستان با برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل انجام می شود تا برای تعیین میزان آلودگی سلول های سرطانی به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده شود و درمان های بعدی مشخص گردد.

برداشتن پستان با جراحی غدد لنفاوی

غدد لنفاوی زیر بغل اولین جایی هستند که سلول های سرطانی به آنجا گسترش می یابند که تشخیص آن نشان می دهد تا چه میزان خطر پخش شدن و در گیری نقاط دیگر بدن به سرطان وجود دارد.

در گذشته این نوع جراحی نیست تمان غدد لنفاوی زیر بغل را بر می داشتند در حالی که برداشتن 10 الی 12 عدد از غدد لنفاوی نگهبان برای تشخیص آن کفایت می کند.

در مواردی خاص جراح سینه غدد لنفاوی بزرگ را ببیند و احتمال وجود داشتن سلول های سرطانی داخل آن را بدهد باید آن ها را بردارد.

حدود 25 الی 30 درصد از یماران بعد از برداشتن کامل غدد لنفاوی دچار تورم دست ها خواهد شد.

برداشتن کامل پستان

 

بعد از برداشتن کامل پستان

  • یک یا دو لوله پس از عمل جراحي سرطان سينه در زیر پوست کار گذاشته می شود تا ترشحات محل جراحی شده خارج گردد.
  • لوله چند روز باقی می ماند و چنانچه فرد با آن ها ترخیص شود باید در مورد نحوه مراقبت از آن ها را از جراح سینه پرس و جو نماید.
  • فرد باید هنگام شستن دست محفظه ی متصل به لوله ها را تخلیه کند و مشخصات مایع مقدار و رنگ آن را یاداشت کنید و بعد از تخلیه کامل درب محفظه را ببندید.
  • به طور معمول بعد از روز پنجم تا دهم که مقدار ترشحات کاهش یافت می توان لوله ها را خارج نمود.

عوارض برداشتن پستان

در مواردی ممکن است که فرد دچار عفونت ، خونریزی ، تجمع مایع در محل یا تورم بازو ها و دست شود.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )