ماموگرافی سینه

ماموگرافی سینه یکی از راه های تشخیص بیماری های پستان می باشد و به عکس برداری از پستان ها توسط اشعه ایکس ماموگرافی گفته می شود.

ماموگرافی یک عکس رادیوگرافی ساده از پستان است و هدف اصلی از انجام ماموگرافی سینه شناسایی زود هنگام سرطان سینه می باشد.

نکته قابل ذکر این است که که نتیجه ماموگرافي سينه در هیچ کجای دنیا تشخیصی قطعی نبوده و نباید فقط بر اساس آن قضاوت نمود.

نکته دیگر اینکه ماموگرافی سینه به تنهایی قادر به تشخیص سرطان پستان در منطقه غیر طبیعی نخواهد بود و در صورت مشکوک بودن به سرطان سینه دیگر تصویر برداری های پستان یا بیوپسی از پستان صورت می گیرد.

ماموگرافی سینه

بهترین زمان انجام ماموگرافی

بهترین زمان انجام ماموگرافی هفته اول قاعدگی بعد از سن 35 سالگی می باشد در صورتی که هیچ عامل خطری برای سرطان پستان در فرد وجود نداشته باشد.

  • در شرایط عادی اولین ماموگرافی در سن 35 سالگی انجام می شود.
  • از سن 40 الی 50 سالگی هر یک تا سه سال 1 بار تکرار می شود.
  • از سن 50 سالگی سالانه 1 بار انجام ماموگرافی سینه توصیه می شود.

راه های تشخیص زودرس سرطان پستان

درجه اول معاینه توسط خود فرد صورت گیرد.

در مرحله بعدی به جراح متخصص سینه مراجعه نماید و مورد معاینه قرار گیرد و مرحله آخر ماموگرافی سینه است.

انواع ماموگرافی سینه

ماموگرافی تشخیصی

ماموگرافی تشخیصی در واقع انجام تست X-Ray از سینه هاست که با هدف آشکار سازی موارد بیماری با انجام یک تست فیزیکی انجام می شود.

در این نوع از ماموگرافی پستان از جهات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

ماموگرافی تصویری

ماموگرافی تصویری از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد و می توان گفت که ماموگرافی تشخیصی از ماموگرافی تصویری وقت گیر تر و پرهزینه تر می باشد.

اقدامات قبل از انجام ماموگرافی سینه

قبل از مراجعه استحمام نمایید و از مصرف پودر تالک بوگیر زیر بغل خودداری نمایید تا تشخیص و تفسیر اشتباه صورت نگیرد.