نحوه معاينه سينه توسط خود فرد

نحوه معاينه سينه توسط خود فرد با دو مرحله از قبیل نگاه کردن و لمس کردن انجام می شود. خودآزمایی پستان باید بعد از دوران قاعدگی که بهترين زمان معاينه سينه تشخیص داده شده انجام شود.

معاینه پستانها توسط پزشک از طریق سونوگرافي از سينه یا معاینه ماموگرافی یا MRI سینه طبق دستور انجام می شود.

تست سرطان سينه در منزل با خود آزمایی فرد انجام می شود و اگر تغییرات احتمالی را روی سینه خود حس کردید به پزشک معالجه نمایید.

در برخی از موارد بیماری های پستان باعث ایجاد تغییراتی در ظاهر پستان خواهد شد که با نگاه کردن قابل تشخیص خواهد بود.

پس لازم است که با ظاهر پستان خود آشنا باشید تا تغییرات احتمالی و غیر طبیعی را بتوانید تشخیص دهید.

نحوه معاينه سينه توسط خود فرد

نحوه معاينه سينه توسط خود فرد با نگاه کردن

دست های خود را به صورت آویزان در دو طرف بدن قرار دهید و به پستان ها نگاه کنید.

دستان خود را از کنار سر کاملا صاف به طرف بالا بکشید.

دست خود را به کمر بزنید و فشار دهید.

در هر سه وضعیت بالا باید با دقت به پستان ها نگاه کنید و تغییرات نوک پستان از قبیل فرو رفتگی ، پوست پوسته شدن و انحراف همچنین قرمزی یا زخم ، نامتقارن بودن ، برآمدگی یا برجستگی عروق خونی در قسمتی از پستان را مورد بررسی قرار دهید.

قابل ذکر است که اگر نامتقارن بودن پستان ها مادر زادی باشد یا از دوران بلوغ یا بعد از شیردهی ایجاد شده باشد مساله مهمی نیست اما اگر خود به خود ایجاد شده باشد باید مورد بررسی قرار گیرد.

نحوه معاينه سينه توسط خود فرد با لمس کردن

برای لمس کردن و معاینه صحیح سینه ها باید با بند آخر سه انگشت میانی دست ها سینه را لمس کنید قابل ذکر است که از نوک انگشت استفاده نکنید و از فشار دادن پستان بین انگشتان خودداری نمایید.

مناطقی که باید معاینه شود شامل

محدوده بین استخوان ترقوه از بالا ، استخوان جناغ پستان و زیر بغل فرد از دو طرف و دو انگشت پایین تر از لبه پایینی پستان.

ابتدا دراز بکشید و برای معاینه پستان چپ یک بالشت کوچک زیر شانه و دست چپ خود قرار دهید، شانه باید به حدی بالا باشد که پستان چپ میان قفسه سینه باشد و به هیچ سمتی انحراف نداشته باشد.

برای معاینه پستان راست از دست چپ و بالعکس برای پستان چپ از دست راست استفاده نمایید.

کل پستان باید با حرکت چرخشی کوتاهی لمس شود.

برای لمس سطحی و عمقی پستان انگشتان را روی قفسه سینه با فشار کم ، متوسط و زیاد بچرخانید، برای معاینه فیزیکی پستانها به طور کامل لمس پستان را به صورت دوایر متحد المرکزی از اطراف به سمت نوک پستان انجام دهید.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )