بازسازی سینه

بازسازی سینه زمانی انجام می شود که به منظور درمان سرطان سینه لازم است که بافت کامل سینه برداشته شود.

روش های بازسازی سینه مختلف است که جراح سینه بسته به نوع عمل ماستکتومی و شرایط فیزیکی بدن فرد روش بازسازی را انتخاب می کند.

برداشتن کامل پستان بعد از بروز عود سرطان سینه انجام می شود که در این صورت فرم ظاهری پستان تغییرات عمده ای خواهد داشت در نتیجه با بازسازی پستان می توانیم سینه ها را به شکل قبلی خود بازگردانیم.

بازسازی سینه

 

نتیجه بازسازی سینه

نتیجه نهایی بازسازی سینه به نوع ماستکتومی ، طول برش جراحی، نوع بازسازی، مهارت جراح سینه بستگی دارد.

و مورد دیگر اینکه بازسازی همزمان با برداشتن سینه انجام می شود یا با تاخیر انجام شده است.

سینه بازسازی شده در بهترین شرایط پستان از نظر شکل و قوام مانند پستان اولیه خواهد شد و از لحاظ عملکرد مانند سینه طبیعی نخواهد بود و قادر به تولید شیر نخواهد بود و حس پستان طبیعی را ندارد.

در اغلب موارد در عمل ماستکتومی نوک و هاله پستان برداشته خواهد شد. امکان بازسازی نوک و هاله پستان وجود دارد اما حس نوک سینه بازسازی شده مثل حس پستان طبیعی نیست.

روش های بازسازی سینه

بازسازی سینه با بافت بدن خود فرد

این روش از بازسازي سینه برای افرادی مناسب است که شکم افتاده یا چاقی دارند به این صورت که برای بازسازی پستان پوست و چربی زیر ناف همراه قسمتی از عضله مستقیم شکم به قفسه سینه انتقال می یابد.

مزیت این روش این است که چون از بافت طبیعی خود بدن است مانند پستان نرم و طبیعی است اما دارای حسی نیست.

قابل ذکر است که که این نوع عمل جراحی سینه جراحی بزرگ و وسیعی است و ممکن است که قسمتی از بافت جوش نخورد و سیاه شود.

بازسازی سینه با متسع کننده و پروتز سینه

این نوع عمل در دو مرحله قابل انجام است. مرحله اول بعد از برداشتن کامل پستان یک متسع کننده بافتی زیر عضله قفسه سینه قرار داده می شود که ابتدا خالی است و بعد از جوش خوردن زخم جراح سینه مقداری از سرم را از طریق دریچه ای که روی آن وجود دارد به داخل آن تزریق می کند.

متسع کننده به تدریج بزرگ خواهد شد و وقتی که به میزان لازم رسید و پوست جای کافی برای گذاشتن پروتز سينه بعد از سرطان سینه پیدا کرد متسع کننده را خارج می کنند.

بازسازی سینه با بافت بدن همراه با پروتز سینه

در این روش با برداشتن قسمتی از عضله و پوست پشت تنه انجام می شود، کمبود پوست پستان با این روش جبران می شود و چون حجم عضله و پوست پشت کم است به طور معمول پروتز سینه هم گذاشته می شود تا سینه حجم مناسبی پیدا کند.

BCPI  درمان قطعی سرطان ( سرطان سینه )